Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT077030, 06VAT077030 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-10-22 Stoppdatum 1999-10-22
Mängd (ton): 9,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: