Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT022077, 06VAT022077 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-23 Stoppdatum 2000-09-23
Mängd (ton): 11,44 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: