Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT022060, 06VAT022060 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-09-25 Stoppdatum 2000-09-25
Mängd (ton): 7,28 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: