Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTRÄSKET , 716407-170600 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-10 Stoppdatum 2005-09-10
Mängd (ton): 29,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: