Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTRÄSKET , 716407-170600 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-07 Stoppdatum 2010-08-07
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: