Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060072, 06VAT060072 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-07 Stoppdatum 2000-11-07
Mängd (ton): 23,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: