Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT060031, 06VAT060031 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-11-08 Stoppdatum 2000-11-08
Mängd (ton): 102,40 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: