Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT066001, 06VAT066001 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-01-20 Stoppdatum 2004-01-20
Mängd (ton): 15,60 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: