Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT096031, 06VAT096031 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-04-07 Stoppdatum 2004-04-07
Mängd (ton): 5,67 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: