Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059146, 06VAT059146 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-20 Stoppdatum 2004-10-20
Mängd (ton): 8,03 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: