Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FINNTRÄSKET , 723190-174601 Budgetår: 1984
Startdatum: 1984-04-15 Stoppdatum 1984-04-15
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <1,5 mm CaO halt: 56,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: