Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FINNTRÄSKET , 723190-174601 Budgetår: 1988
Startdatum: 1988-01-15 Stoppdatum 1988-01-15
Mängd (ton): 61,20 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 56,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: