Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FINNTRÄSKET , 723190-174601 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-13 Stoppdatum 2005-09-13
Mängd (ton): 62,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: