Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FINNTRÄSKET , 723190-174601 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-07-31 Stoppdatum 2009-07-31
Mängd (ton): 41,91 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: