Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT101065, 06VAT101065 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-01 Stoppdatum 2004-11-01
Mängd (ton): 25,80 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: