Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Degerbäcken kdos, 24KDOS707877-169654 Budgetår: 2008
Startdatum: 2007-11-23 Stoppdatum 2007-11-23
Mängd (ton): 32,33 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: