Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT141010, 06VAT141010 Budgetår: 2004
Startdatum: 2005-01-16 Stoppdatum 2005-01-16
Mängd (ton): 10,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: