Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Degerbäcken kdos, 24KDOS707877-169654 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-01-01 Stoppdatum 2006-01-01
Mängd (ton): 9,15 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Doserare
Kommentar: