Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Degerbäcken kdos, 24KDOS707877-169654 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-04-01 Stoppdatum 1997-04-01
Mängd (ton): 185,50 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: