Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058061, 06VAT058061 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-13 Stoppdatum 2005-04-13
Mängd (ton): 32,65 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: