Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stridbäcken kdos , 24KDOS704905-167235 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-01-01 Stoppdatum 2010-01-01
Mängd (ton): 62,91 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Doserare
Kommentar: