Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stridbäcken kdos , 24KDOS704905-167235 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-01-16 Stoppdatum 2008-01-16
Mängd (ton): 29,48 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,2
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: