Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stridbäcken kdos , 24KDOS704905-167235 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-01-01 Stoppdatum 2005-01-01
Mängd (ton): 40,63 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Doserare
Kommentar: