Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stridbäcken kdos , 24KDOS704905-167235 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-04-01 Stoppdatum 2002-04-01
Mängd (ton): 28,24 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: