Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sävarån Kdos, 24KDOS714237-170875 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-01-01 Stoppdatum 2010-01-01
Mängd (ton): 165,95 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Doserare
Kommentar: