Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sävarån Kdos, 24KDOS714237-170875 Budgetår: 2002
Startdatum: 2001-04-01 Stoppdatum 2001-04-01
Mängd (ton): 461,81 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: