Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hermanssjö, 074152 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-07 Stoppdatum 1998-08-07
Mängd (ton): 15,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: