Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, 098303 Budgetår: 1992
Startdatum: 1992-08-16 Stoppdatum 1992-08-16
Mängd (ton): 5,10 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: