Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hammartjärnen, 14 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-19 Stoppdatum 2004-10-19
Mängd (ton): 2,03 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: