Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hammartjärnen, 14 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-08 Stoppdatum 2006-10-08
Mängd (ton): 2,91 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: