Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hammartjärnen, 14 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-16 Stoppdatum 2008-11-16
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: