Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hammartjärnen, 14 Budgetår: 1985
Startdatum: 1985-03-15 Stoppdatum 1985-03-15
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Fordon
Kommentar: