Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nedre Kvarnsjön, 61 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-29 Stoppdatum 2003-09-29
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Okänd CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: