Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nedre Kvarnsjön, 61 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-15 Stoppdatum 2006-10-15
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Okänd CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: