Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Nedre Kvarnsjön, 61 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-03 Stoppdatum 2009-10-03
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: