Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Trehörningen, MO104 Budgetår: 1985
Startdatum: 1985-10-30 Stoppdatum 1985-10-30
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 45,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: