Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Iresjön, MO15 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-27 Stoppdatum 2004-09-27
Mängd (ton): 130,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,2
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: