Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Iresjön, MO15 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-04 Stoppdatum 2008-09-04
Mängd (ton): 89,60 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt:
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: