Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Iresjön, MO15 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-13 Stoppdatum 2009-10-13
Mängd (ton): 59,63 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: