Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Håltjärnen, MO45 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-10-01 Stoppdatum 1995-10-01
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: