Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Håltjärnen, MO45 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-18 Stoppdatum 2004-10-18
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Okänd CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: