Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mygghartjärnen, MO69 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-05 Stoppdatum 2004-10-05
Mängd (ton): 1,01 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt:
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: