Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mygghartjärnen, MO69 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-10-06 Stoppdatum 2006-10-06
Mängd (ton): 1,04 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt:
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: