Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mygghartjärnen, MO69 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-21 Stoppdatum 2008-11-21
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Orsa Metod: Flyg
Kommentar: