Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mörtaren, MO70 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-03 Stoppdatum 2008-09-03
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt:
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: