Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mörtaren, MO70 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-11 Stoppdatum 2009-10-11
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Köping Metod: Båt
Kommentar: