Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Mörtaren, MO70 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-06 Stoppdatum 2004-10-06
Mängd (ton): 8,64 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: