Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mossjö, 098375 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-22 Stoppdatum 1998-08-22
Mängd (ton): 11,95 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt:
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: