Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Krustjärn, 659310 129316 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-06-29 Stoppdatum 2011-06-29
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 8471
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: