Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Risån, 17VTM84 301 276 Budgetår: 2011
Startdatum: 2011-07-18 Stoppdatum 2011-07-18
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 1984
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: